העיסוק בניהול פרויקטים הפך להיות חלק חשוב ומרכזי בארגונים רבים, העוסקים בפרויקטים רב תחומיים. לכל ארגון מספר רב של פרויקטים, באופן שאם נבחן את התוצאות הכלכליות של הארגון נוכל להסיק אם ניהול הפרויקטים בארגון מבוצע באופן נאות או לוקה בחסר.

תחום ניהול הפרויקטים בהנדסה אזרחית הוא חשוב מאוד בגלל היותה של ההנדסה אזרחית רב תחומית, עתירת אחריות, עתירת גורמים אחראיים ועתירת הון.

ניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית בצורה נכונה ויעילה מחייב הקצאת אדם ספציפי, המחויב לפעול באמינות, במקצועיות ובאובייקטיביות לקידום הפרויקט וביצועו באיכות הגבוהה ביותר, באופן החסכוני ביותר ובמהירות הגדולה ביותר האפשרית. הצלחה של ניהול הפרויקט היא כאשר הפרויקט יצא איכותי, עמד בזמן הביצוע המתוכנן ובתקציב שנקבע מלכתחילה.

פרויקט באיכות שתוכננה, שהסתיים בזמן קצר יותר ממשך הביצוע המתוכנן, ועלותו הכוללת הסתכמה בעלות פחותה מהעלות המוערכת בתחילת הפרויקט הוא פרויקט מצוין, שנוהל כהלכה.

נסה לזכור בכמה פרויקטים מצוינים נתקלת?

מנהל פרויקט בהנדסה אזרחית צריך לשמש ציר בין שלושה גורמים עיקריים:
 • הלקוח (עבורו נעשית העבודה).
 • הקבלנים (כולל קבלני משנה).
 • המתכננים השונים.
מול כל אחד מהגורמים צריך מנהל הפרויקט לדעת לתפקד בצורה נכונה: מול הלקוח - מנהל הפרויקט צריך לחשוב חשיבה עסקית, ולהבין שבידו פוטנציאל רב לקידום האינטרסים של הלקוח מול שני הגורמים האחרים. למנהל פרויקט יש יתרון על פני איש המכירות של הפרויקט, למשל. מנהל הפרויקט, איש המקצוע, נתפס כשותף לאינטרס של הלקוח.

מול הקבלנים – מנהל פרויקט, אשר הוא גם מהנדס אזרחי מנוסה, גם בקיא ומנוסה בשיטות ביצוע, גם בעל ידע והבנה בפתרונות תכנוניים וגם בעל הכרה והבנה בתמחור עבודות הנדסיות - יכול "לעמוד על המקח" באופן מוצלח מול הקבלנים, לנהל משא ומתן יעיל והוגן מול הקבלנים ולסכם על מחירי ביצוע נמוכים יותר, מהדרישה הראשונית של הקבלנים. אך מאידך, הלקוח אמור להיות יותר ערני לחוסנם הכלכלי של הקבלנים: האם הם יוכלו לעמוד בהתחייבויותיהם השונות שבהסכם ולספק את המוצר, באיכות ובטיב המוסכם. אם קבלן פשט רגל, הוא עלול לגרום עיכוב ונזק לפרויקט. חלק חשוב נוסף בעבודתו של מנהל הפרויקט הוא שלב בדיקת החשבונות הקבלניים ואישורם. עבודה זו מחייבת מיומנות, יסודיות והבנה של כל רכיב בעבודה, תוך הכרת תנאי החוזה על בוריים, בכדי למנוע כפילויות ועבודות כלולות, אשר הקבלן לא היה זכאי כלל לתשלום בגינם.

מול המתכננים – למתכננים ישנה נטייה להציג פתרונות מורכבים ומסובכים, אשר עלותם הכספית ועלות ביצועם גבוהה. מנהל פרויקט מנוסה, אשר הוא גם מהנדס אזרחי מודע מאוד לעניין זה, והוא אף יודע לבצע בקרה על התכנון, ואף מציע לעיתים פתרונות זולים יותר ופשוטים יותר.

ניהול פרויקטים בכלל ובהנדסה אזרחית בפרט נכלל לשני חלקים:
 • ניהול התכנון.
 • ניהול ההקמה.
ניהול התכנון: חלק זה הינו מרכיב חשוב בהקמתו של כל פרויקט בהנדסה אזרחית, מאחר ויכולה להיות לו השפעה מכרעת על עלותו הכוללת של הפרויקט, משך זמן הנדרש לאישורו בפני כל הגורמים והוועדות השונות, ומשך הזמן הנדרש להקמתו. בחירה נכונה של מתכננים, אפיון נכון של עבודת כל המתכננים, הגדרת "גבולות אחריות" של כל אחד מהמתכננים, הגדרה נכונה של מסגרת החוזה של כל אחד מהמתכננים וכמובן קביעת שכר-הטרחה שלהם – כשאלה נקבעים מראש תוך ראיה נכונה של הפרויקט עוד מראשית הדרך היא השיטה הנכונה לקיצור של משך התכנון למינימום הנחוץ, להקטנת עלות התכנון למינימום הנדרש וכמובן היא הדרך לקיצור משך קבלת האישורים הנדרשים לפרויקט.

ניהול ההקמה: חלק זה הינו הרכיב המרכזי בניהולו של פרויקט. כאן באים לידי ביטול כושר שליטתו ויכולת התמרון של מנהל הפרויקט בכל אחד מרכיבי הפרויקט: חוזי התכנון, התוכניות, המפרט, כתבי הכמויות, החוזים הקבלניים, יכולותיהם וכושרם של קבלני הביצוע השונים. בד בבד מנהל הפרויקט צריך להתמודד עם לוח הזמנים להקמת הפרויקט, שנקבע מראש, תוך קביעת השינויים הפנימיים הנדרשים בלוח זמנים זה – על מנת לעמוד ביעד מועד המסירה הסופי. פרמטר מרכזי חשוב נוסף הוא רכיב העלויות השונות של הפרויקט תוך הקפדה ובחינה שוטפת ובזמן אמת של העדכונים הנדרשים תוך בחינה שוטפת של הרכיב הכלכלי מול היזם באופן שוטף.

חלקים אלה יכולים להיעשות בהצלחה רק כאשר מנהל הפרויקט בקיא ומנוסה בפרויקטים הנדסיים.

"מימד-ניהול פרויקטים וביקורת הנדסית" עוסקת גם במתן שירותים ליזמים, לקבלנים ולפרטיים בליווי פרויקטים הנדסיים. השירותים שאנו נותנים - ממוקדים לקוח ומחויבים לתוצאות – הצלחה עסקית, והם כוללים חתירה בלתי מתפשרת להשגת שביעות רצון עסקית ואישית של המזמין.

מנהל המשרד – אינג' יוחנן ג'רבי – בעל ניסיון רב בניהול פרויקטים הנדסיים בכל המישורים: ניהול התכנון, ניהול הביצוע ואף במתן שירותי פיקוח צמוד לעבודות. כמו כן, הוא בעל הבנה ניהולית ועסקית מעמיקה ויכולת אישית גבוהה.

השירות שלנו ניתן במקצוענות, תוך כדי הטמעה ויישום של מערכות ממוחשבות לניהול פרויקטים, והקפדה גם על הפרטים הקטנים, דבר המוביל להצלחות בפרויקטים רבים.

השירות מוצע לכל מי שנזקק לניהול הפרויקט ולליווי הנדסי בביצוע פרויקט בנייה:
 • יזמים
 • קבלנים
 • בונים פרטיים

לכל אלה מובטח שירות אמין, מקצועי, מיומן ונוח, אשר יקטין את עלות הפרויקט, יקצר את משך הביצוע של הפרויקט ואף יבטיח פרויקט בטיב ביצוע איכותי.

השירותים הניתנים על ידינו כוללים:
 • ניהול התכנון
 • בקרת התכנון
 • ביצוע בקרה על מפרטי הביצוע של המתכננים השונים
 • ביצוע בקרה על כתבי כמויות של המתכננים השונים
 • ביצוע בקרה על האומדנים הכספיים, שהכינו המתכננים השונים
 • הכנת חוזי התקשרות עם קבלני המשנה
 • ניהול ההקמה ופיקוח על ביצוע
 • אישור חשבונות לתשלום
 • קבלת העבודות
שירות זה חוסך כסף וזמן רב, ומבטיח קבלת מוצר באיכות גבוהה, עם אורך חיים גדול.

הצוות ההנדסי שלנו הינו מקצועי ומנוסה, הבקיא בתקנות ובמפרטי הביצוע למרכיבי הבנייה השונים, והוא יפעל על מנת להבטיח שתקבלו את המוצר באיכות הגבוהה שעליו שילמתם במיטב כספכם.

שים לב!

ניהול כל פרויקט בהנדסה אזרחית נמדד בראש ובראשונה בהצלחה בעמידה ביעדים הבסיסיים, שהם: ביצוע איכותי שיעמוד לאורך זמן, באי חריגה מהתקציב החזוי, ובעמידה בלוח הזמנים החזוי.

לצורך הצלחה בפרויקט מומלץ להעמיד בו מנהל פרויקט שהוא מהנדס אזרחי מנוסה, בעל הבנה תכנונית ובעל הבנה כלכלית ראויה, אשר יכול לסייע לך - המזמין - להשיג את הרווח האופטימאלי.

במקרים רבים מנהל הפרויקט עוזר לך - היזם - להגדיר טוב יותר את ציפיותיך ודרישותיך מהפרויקט. הוא יוכל גם לחסוך לך בעלויות הכספיות ובמשך הביצוע של הפרויקט אם יקדיש את כולו לפרויקט שלך, ואתה תוכל להתפנות לעסוק במטלות העסקיות של הפרויקט.

בדיקות שונות שאנו מבצעים