השירותים שלנו
בדיקות הנדסיות (בדק בית)

שומת נזקים ותמחור פרויקטים
תחנות דלק - תכנון, ניהול ההקמה ובדיקה
בדיקת תשתיות ציבוריות
בדיקת ייעודי קרקעות
סקר הנדסי של מבנים
בדיקות נכסים


לפרטים


קידום פרויקטים בנדל"ן

קידום עסקי של נדל"ן הינו התחום המרכזי בקידומן הכלכלי של מדינות, ערים ומועצות מקומיות. קידום עסקי של נדל"ן יכול להיות במס' רב של אופנים: השגת אישור לשינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים, לשינוי אופי בניה מהיתר לבניית שכונה של בתים צמודי-קרקע, להיתר לבניית שכונה של רבי קומות, או השגת אישור להגדלת מס' הקומות המותר בשכונה או במגרש, אישור להגדלת מס' יחידות הדיור המותרות (הגדלת צפיפות) ביחידת שטח ועוד...


לפרטים

בדיקות


יעוץ תכנוני, טכני והנדסי

חברת מימד תשמח ללוות כל הדרך עד להשלמת הפרויקט שלך