האם יש דרך
טובה יותר לשיפור
הפרוייקט?


בעלי הסמכה מטעם
המכון המלכותי האנגלי
לבקרה מוסמכת - RICS


לפרטים:
077-8350770