חברתנו פועלת במסגרת תוכנית המתאר - תמ"א 38 - והחלטת הממשלה במטרה לחזק בניינים מסוכנים, הקיימים ברחבי המדינה, ולשדרגם באופן שיהיו עמידים בפני רעידת האדמה הגדולה הצפוייה לנו. מתכונת ההתקשרות של חברתינו היא "עסקת ברטר" (עסקת חליפין). במתכונת זו הבניין מקנה לנו את הזכויות הנוספות, הנגזרות מההטבות של תמ"א 38, ובתמורה לכך, דיירי הבניין מקבלים חיזוק למבנה, שידרוג הבניין (מעלית, ציפוי חיצוני, לובי, מרפסות שמש ועוד..) ואף כסף מזומן - הכל בתלות במורכבות הפתרון ההנדסי ובכדאיות הכלכלית.
מה אתם מקבלים מאיתנו:
 • חיזוק המבנה לעמידתו ברעידת אדמה - ע"פ התקן החדש.
 • שיפור מראהו החיצוני של הבניין.
 • שיפור הפיתוח הסביבתי של חצר הבניין.
 • שיפור הנגישות לקומות הבניין - במקרה של הקמת מעלית.
 • שיפור רמת הביטחון לבניין - במקרה של הקמת ממ"דים לדירות בבנין.
 • העלאת השווי הכספי של הדירות בבניין בכ- 20-30% בהתאם להערכת שמאים.
 • פטור מלא מתשלומי אגרות והיטלי פיתוח לעירייה.
 • תכנון אדריכלי והנדסי מלא לפרויקט כולל הטיפול בקבלת היתרי בניה.
 • ליווי הנדסי, מקצועי ומיומן לכל משך הביצוע של הפרויקט.
 • וידוא ביצוע השדרוג לבניין שלכם בסטנדרטים מקצועיים גבוהים, לטובתכם הדיירים, תוך הבטחה למינימום הפרעות במשך מס' חודשים - עד לגמר העבודות.
מה אתם משלמים בתמורה:
 • במידה והפרויקט ישים הנדסית וכלכלית - כלום.
 • במידה והפרויקט ישים הנדסית ואינו כלכלי - תשלום כספי מינימאלי.
מי מבצע את העבודות הקבלניות:
כל העבודות הקבלניות בפרויקטים שלנו מבוצעות ע"י קבלנים רשומים כחוק בעלי וותק וניסיון רב בתחום הביצוע של עבודות קבלניות. כל הקבלנים הם עם "קבלות" והמלצות, המעידים על טיב הביצוע של עבודתם ונסיונם הקבלני. אנו בוחרים את הקבלנים לביצוע העבודות לאחר קיום מערכת של איבחון ובקרה פנימית שלנו, אשר יימנעו מצבים של ביצוע לא איכותי, אי עמידה בלוחות זמנים ובעיקר אי הקפדה על איכות החיים של כלל הדיירים בבניין. הניסיון שלנו בקיום בקרה הנדסית לפרויקטים שונים מבטיח ביצוע בטיב גבוה ובאיכות מעולה, בכדי להימנע מראש מהליכים לא נעימים.

מפרטי הביצוע שלנו:
מפרטי הביצוע שלנו נחשבים כגבוהים, והם כוללים רכיבים איכותיים מאוד ותקניים. הגישה המנחה שלנו היא ביצוע עבודות לא לפי סטנדרט של קבלן רגיל, אלא בסטנדרט של הזמנת בניה פרטית. כמו כן, בבניינים ישנים רבים ישנן תופעות רבות של איכול ואירוזיה בבטונים של המבנה, קורוזיה של מוטות הזיון במבנה וכן תהליכי הזדקנות ברכיבים אחרים בו (ראה תמונה), לכך אנו מעניקים משקל רב בעבודות שלנו כמהנדסים. אנו משתמשים במוצרים יקרים מאוד ואיכותיים בלבד, על מנת שתופעות האירוזיה והאיכול האלה לא יחזרו שוב לאחר שנה-שנתיים.

השירות שלנו בתחום זה כולל את הפעילויות הבאות:
 • ביצוע אנליזות סיסמיות והנדסיות למבנה וליסודותיו בכדי לבחון את כושר עמידתו ברעידת אדמה, בעוצמה החזויה, תוך כדי בדיקת עמידתו בתקנים הישראלים: ת"י 413 - תכן עמידות מבנים ברעידת אדמה, ת"י 2413 - הנחיות להערכת עמידות מבנים קיימים ברעידת אדמה ולחיזוקם, בליווי מתן המלצות הנדסיות לחיזוק המבנה.
 • בדיקת ייתכנות הנדסית ליישום התמ"א בבניין, כולל תיאום מול הוועדה המקומית.
 • ביצוע בדיקה כלכלית של הפרויקט.
 • הכנת דו"ח הנדסי מפורט שיוגש לוועדה וייצוג הבניין בפני הוועדה לתכנון ובניה עד לאישור הבקשה.
 • הכנת בקשה להיתר בניה.
 • הכנת תוכניות עבודה מפורטות לביצוע, המבוססות על ת"י 466 - חוקת הבטון, ת"י 413 – תכן מבנים לרעידות אדמה, ת"י 1225 - חוקת מבני פלדה ות"י 2413, שהוזכר לעיל.
 • הכנת מפרטי ביצוע, חוזים קבלניים, קבלת הצעות מחיר, היתמחרות וחתימת הסכמים.
 • ניהול ותיאום הנדסי בין קבלני המשנה השונים, ובינם לבין הדיירים.
 • פיקוח הנדסי צמוד על העבודות.
מומלץ מאוד לקרא את המאמר: המלצות לביצוע פרויקט לפי תמ"א 38.

כן מומלץ מאוד לקרא את המאמר: מהן העלויות האמיתיות למימוש תמ"א 38.

וביתר הרחבה:
רעידת אדמה הינה תהליך טבעי, המבטא את הכוחות הפנימיים המתרחשים במעמקי האדמה. מדינת ישראל נמצאת בצמוד לקו שבר גיאולוגי הסורי-אפריקאי, הנמשך מקו הרי החרמון בצפון ועד מפרץ אילת בדרום. השפעותיו של קו שבר זה באזורנו רבה והרסנית, וכתוצאה מקיומו פוקדת את אזורנו רעידת אדמה "קלה" מדי מספר שנים, ורעידת אדמה קשה מדי כ- 100 שנים. הרעידה החמורה האחרונה באזורנו התרחשה בשנת 1927, וגרמה למאות הרוגים ולאלפי פצועים, וזאת כאשר בארץ ישראל היו רק בניינים גבוהים (3 קומות) בודדים. בנוסף לכך, היו באזורנו מספר רעידות אדמה "קלות", שגרמו להריסת מספר מבנים ולנזקים במבנים רבים אחרים.
בישראל ישנם עשרות אלפי בתים ומבנים ישנים שנבנו לפני יותר מ- 25 שנה, ואשר אינם עמידים בפני רעידת אדמה, כזו הצפויה באזורנו.


להלן נתוני 30 רעידות האדמה האחרונות שהתרחשו בישראל ובסביבתה - לצפייה לחץ כאן.

להערכת מומחים מהמכון הגיאולוגי לישראל, רעידת אדמה קשה הצפויה באזורנו עלולה לגרום לכ- 16,000 הרוגים, ל- 6,000 פצועים קשה, ל- 83,000 פצועים קל ולכ- 400,000 עקורים (פליטים) חסרי קורת גג. כמו כן, כ- 10,000 מבנים צפויים להיהרס ולהתמוטט וכ- 104,000 מבנים נוספים צפוי להינזק באורח קל עד בינוני, כשהכוונה היא התמוטטות של מרפסות וסדיקה קשה במבנים.

לאור הצפי החמור מאוד, החליטה ממשלת ישראל על מתן אפשרות לחיזוק ולשדרוג של מבנים גבוהים ישנים, וזאת בכדי להקטין את האסון הצפוי כאשר תתרחש רעידת האדמה הקשה הצפויה. החלטה זו נקבעה בתוכנית מתאר ארצית מס' 38 (תמ"א 38). התוכנית מעודדת חיזוק מבנים במטרה לצמצם את מספרים הנפגעים, לכשתתרחש רעידת האדמה הקשה בישראל.

במסגרת החלטה זו, דיירי בניין ישן צריכים להתקשר עם גוף הנדסי מקצועי, שיאשר את מצבו של הבניין, שיבצע תכנון מקצועי לחיזוק נכון של הבניין, ויאשר את עמידותו בתקן החדש לרעידת אדמה.

ביצוע שדרוג וחיזוק לבניין ללא עלות כלשהי לכם - הדיירים

תמ"א 38 מעניקה תמריץ כלכלי לחיזוק הבניינים, בכך שהיא מאפשרת הגדלת זכויות הבנייה כאמצעי למימון עבודות החיזוק היקרות של הבניין. האפשרות להגדלת זכויות הבנייה קיימת רק במבנים שהיתר הבנייה לבנייתם הוצא לפני ה- 1 בינואר 1980 (המועד בו נכנס לתוקף התקן - ת"י 413 - לתכן מבנים לרעידות אדמה), ואשר אינם עומדים בדרישות התכן ההנדסי הנדרש. מאידך, בתים שהיתר הבנייה לבנייתם הוצא לאחר מועד זה, לא יזכו בהטבה זו, והם יאלצו לממן את חיזוק הבניין מכיסם.

חברתנו פועלת במסגרת התוכנית והחלטת הממשלה במטרה לחזק את הבניינים המסוכנים ולשדרגם. התכנון החדש מבוסס על תקן חדש, שקיבל תוקף בשנת 2003 (ת"י 2413 - הנחיות להערכת עמידות מבנים קיימים ברעידת אדמה ולחיזוקם) בכדי לשפר את בטיחותם של המבנים ובכך להבטיח כי ברעידת האדמה הגדולה החזוייה יוכלו מבנים אלה לעמוד על תילם, ולא להתמוטט. בל נשכח כי בנוסף לחיזוקו של הבניין, עבודות השידרוג תורמים לשיפור רווחת הדיירים בו, למתיחת פנים אסתטית למראה הבניין ולעליית ערך הדירות באופן ניכר ומיידי.

לקוח.ה נכבד.ה

לייעוץ בתמ"א 38, נא מלא.י את הפרטים להלן ונשוב אליך בהקדם.

  האם הבניין על עמודים:
  כןלאחלקי
  האם מותקנת מעלית בבניין:
  כןלא
  הבעלות על הגג היא:
  פרטיתמשותפתלא ידוע
  האם כיום לדיירים יש חניון בתחומי המגרש:
  כןלאחלקי
  האם יש מקום במגרש להוספת חניות:
  כןלאחלקילא ידוע
  את/ה מייצג/ת את
  כל הדייריםרוב הדייריםמיעוט מהדיירים