מה השירותים שחברת מימד מציעה בבדיקה הנדסית (בדק בית)?

תמחור נכון של עבודות בהנדסה אזרחית כדוגמת פרויקטי בנייה ופרויקטי פיתוח, הינו רכיב מרכזי מאוד בכל פרויקט והוא בעל חשיבות רבה במיוחד.
לא אחת קורה שפרויקט בנייה "נתקע" ונעצר, בגלל שהיזם לא התחשב בכל מרכיבי הבנייה והפיתוח - הופתע בדרישת תשלום של היטל כלשהו שלא ידע על קיומו, או שלא התחשב כהלכה באחת מהעלויות העקיפות של הפרויקט. במקרה כזה, היזם נאלץ להגדיל את סעיף המימון לפרויקט - עלות הבאה על חשבון שורת הרווח הסופי מהפרויקט.

שתי דוגמאות כבדות על "הפתעות", שנתגלו בנושא חשוב זה, הם שני פרויקטים ארציים גדולים מהתקופה האחרונה: כביש 431, המחבר את "נתיבי איילון" עם כביש מס' 6, וכן קו הרכבת החדש לירושלים. בשני פרויקטים אלה פורסם לאחרונה שתוך כדי התקדמות הפרויקטים התברר ליזמים כי התמחור המקורי, שנערך לפרויקט, חורג מאוד יחסית לעלויות הביצוע בפועל. חריגות אלה עשויים להיות בשל אי ראיה נכונה של כל רכיבי הפרויקט, ו/או בשל שינויים חריגים במחירי התשומות של הפרויקט, אשר גרמו לחריגות אלה.

ראיה נכונה של כל רכיבי העלויות קיימת גם בהערכה ושומת נזק בהנדסה אזרחית. הערכת נזק שאינה נכונה או שאינה מלאה פוגמת במתן המשקל הנכון, שיש לתת לכל אחד מרכיבי העלויות הגלומות בכל נזק בהנדסה אזרחית.

מימד - ניהול פרויקטים וביקורת הנדסית מספקת שירותי תמחור לפרויקטים ולעבודות ושומת נזקים בהנדסה אזרחית. השירות מוצע לכל מי שנזקק לניתוח כלכלי נכון של עבודה או של פרויקט:
 • בונים פרטיים
 • קבלנים
 • לקוח המבקש ניתוח פרטני של עלות עבודה נקודתית
 • חברות ביטוח
 • בנקים
 • רשויות מקומיות
תמחור מקצועי ונכון נדרש גם כאשר מעריכים ליקויים ומפגעים מקומיים ונקודתיים.

התחשיבים הינם כלכליים במהותם, וכוללים גם מרכיבים שמאיים וניתוחי רגישות מקצועיים בהתאם לנדון. תחשיב של פרויקט או של עבודה ראוי שיעשה על ידי גורם מקצועי ומנוסה, הבקיא בעלויות ובכל המרכיבים השונים, הנוגעים לאותה העבודה.

תחשיב נכון מונע טעויות, העלולות לגרום להפסד כספי רב, כמאמר חז"ל: "סוף מעשה במחשבה תחילה".

השירות הניתן על ידי משרדנו כולל:
 • הכנת תמחור מפורט לפרויקט
 • הכנת מפרטי ביצוע מקצועיים ומפורטים
 • הכנת כתבי כמויות לעבודות השונות
 • הכנת מכרזים לקבלנים עד שלב חתימת החוזים עימם
 • ניהול העבודות ברמה ובפירוט המתאימים לאופי העבודה
טיב התשתיות הציבוריות - זו איכות החיים בסביבה בה אתם חיים!

תחום התשתיות העירוניות הינו ייחודי לחברתנו בזכות התמחותה בתחום זה. טיב התשתיות ואיכות תכנונן קריטיים לציבור הדיירים הפרטי והשכונתי. תכנון התשתיות העירוניות ואיכותן משפיעים ישירות על ערך הנכס שלכם, על התדמית השכונתית ובעיקר - על בטיחותם של הולכי הרגל ועל ילדיכם.

למפגעי בטיחות בסביבת המגורים, הקרובה אליכם, ישנה השפעה ישירה על איכות החיים שלכם: בעיות שונות במדרכות, מפרצי חניה צרים, הצבה של עמוד תאורה בדיוק מול ביתכם, מפגעי בטיחות במדרגות ציבוריות ובעיות דומות פוגמות באיכות החיים שלכם ומפריעות לשלווה הנפשית בסביבה הקרובה לכם.

אנו יכולים לעזור לכם להשיג מטרות אלה.
בדיקת ייעודי קרקעות פנויות לפיתוח תכנוני בסביבת בית המגורים - הייחוד שלנו פועל לטובתך!

בדיקה זו הינה ייחודית למימד - ביקורת הנדסית, ומעטים המומחים, המסוגלים לתת מענה מקצועי, אמין ומבוסס בתחום זה.

מגרשים ושטחים פנויים בסביבת בית המגורים עשויים להיות "מלכודת" לרוכשי בתים ודירות בשל מספר סיבות:
אפשרויות הפיתוח - מגרש ספורט שכונתי, תחנת דלק, מועדון נוער וכד'
אפשרויות גובה הבנייה - הקמת מגדלי מגורים צפופים
אפשרויות לפיתוח תנועתי חריג - צירי תנועה ראשיים, רמזורים וכיו"ב

אנו שומרים על ערכם הכספי של הנכסים שלכם!

מטרת הבדיקה היא הארת עיניכם בנוגע לעשוי לקרות בעתיד בסביבת ביתכם, על מנת למנוע את ירידת ערך הנכס שרכשתם ואת הפגיעה הקשה באיכות החיים שלכם בסביבה.

הבדיקה נעשית באמצעות בחינה מקיפה ויסודית של תוכניות המתאר הקיימות בסביבת הנכס שלכם. באמצעות בחינה זו, ניתן ללמוד את כיווני התכנון, הקשורים להתפתחות הסביבה של הנכס שלכם תוך כדי ראיית הצרכים של הסביבה שלכם והסקת מגמות התכנון העתידיות של וועדות התכנון והבניה, הנוגעות לסביבת הנכס הנבדק.

יש לזכור שמעצם טבעם תוקפם של תוכניות אב הוא קצוב, ונהוג לעדכנם בהתאם להתפתחויות האורבניות, כך שמידע המתקבל במחלקות הרישוי של וועדות התכנון - נכון למועד מסירתו בלבד.
סקר הנדסי של מבנה הוא מסמך המתאר את מצבו ההנדסי של המבנה על רכיביו השונים:
 • היסודות והמסדים
 • השלד של הבניין
 • הקירות החיצוניים
 • החיפויים והציפויים של הקירות החיצוניים
 • בדיקת איטום הגגות
 • האיטום של החניונים והמרתפים
 • האיטום של החללים הבאים במגע עם הקרקע
 • האיטום של המישקים במבנה
 • האיטום של מעברי הצנרת
 • בדיקת התקרות והמחיצות
 • בדיקת הריצופים במעברים
 • בדיקת השטחים הפתוחים והציבוריים
 • בדיקת הרכיבים במקלטים ובמרחבים המוגנים
השירות ניתן ליזמים, לבנקים, לחברות ביטוח ולפרטיים הנדרשים לסקר הנדסי של המבנה לצורך הערכת שוויו הכלכלי, ולהערכת התשומות ההנדסיות הנדרשות בו ולעריכת סקר לקראת ביצוע עבודות הנדסיות.

ליצירת קשר

נא מלאו את הפרטים להלן.

אנו מודים לכם על פנייתכם, ונשוב אליכם בהקדם.


  סוג הבדיקה:
  בדיקת פריט:
  שלד ובניהיציבות מבנהטיחאלומיניוםריצוףמדרגותפיתוחחשמלמזו"אאינסטלציהנגרות ודלתותעבודת מסגרותאחר